Aantal locaties: 2751 • aantal foto's: 1089

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Helaas is het altijd mogelijk dat informatie verouderd is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

De informatie die geplaatst is op deze site is alleen bedoeld om een algemene indruk te geven en is niet bindend. www.Camplink.eu heeft het recht deze informatie te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Wij verwijzen op onze website tevens naar internetpagina's van derden. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Toegestuurde foto's

Alleen door jouw zelfgemaakte foto's s.v.p. toesturen. De rechten (in welke vorm dan ook) van je toegezonden foto's draag je over aan www.camplink.eu.

Indien op een later tijdstip blijkt dat toch bepaalde rechten zijn geschonden, zal www.camplink.eu de kosten bij je verhalen.

In geen enkel geval kan www.camplink.eu aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat van deze site wordt gemaakt. Tevens aanvaardt www.camplink.eu geen aansprakelijkheid voor informatie die wordt aangeleverd door derden.

Auteurs- & Databankenrecht

Op deze site rust auteurs- en databankenrecht. NIETS van deze website mag worden gekopieerd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van www.camplink.eu. Deze website is UITSLUITEND voor eigen gebruik. Als bezoeker van deze website ga je akkoord met deze voorwaarden.

Ziet u een onjuistheid?

Als je meent een fout te bespeuren, willen wij je dan ook van harte aanmoedigen dit aan ons door te geven. Vergeet hierbij niet om de titel van betreffende pagina te noemen.